Nobelmedaljerna ska åter tillverkas i Sverige.

Svenska Medalj AB får det prestigefyllda uppdraget att tillverka medaljerna inför Nobelprisutdelningen i december i år.
Svenska Medalj AB får det prestigefyllda uppdraget att tillverka medaljerna inför Nobelprisutdelningen i december i år.

– Det är utomordentligt glädjande och en stor ära att vi fått Nobelstiftelsens förtroende att tillverka medaljerna, säger Erik Åberg, VD för Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

– Vi är väl rustade för den stora tekniska och hantverksmässiga utmaningen att producera de världsberömda medaljerna, tillägger Bengt Qvarnström fabrikschef på Svenska Medalj AB.

De medaljer som ska tillverkas är för fysik-, kemi-, medicin- och litteraturpriserna, samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Efter Svenska Myntverkets nedläggning 2011, köpte Svenska Medalj AB dess maskiner och andra produktionsresurser för tillverkning av belöningsmedaljer. Nobelmedaljerna har tillverkats sedan 1902 och Ekonomipriset sedan 1968.

For further information, please contact:
Richard Nyström, Press Officer
Cellphone:+46 (0) 70 292 28 10
Mr Erik Åberg, Managing Director
Cellphone: +46 (0) 70 545 3303
Email: erik@svenskamedalj.se
Nobelmedaljen för Fysik och Kemi.
Läs mer om denna medalj på Nobelprisets officiella sida.
Copyright © The Nobel Foundation. Permission in writing is required for using photos or Images of the Nobel Medal. More information:

Nobelmedaljen för Nobelpriset i litteratur.
Läs mer om denna medalj på Nobelprisets officiella sida.
Copyright © The Nobel Foundation. Permission in writing is required for using photos or Images of the Nobel Medal. More information:


 
Svenska Medalj AB - Nobelmedalj

Svenska Medalj AB - Medalj

Nobelmedaljen för Fysiologi eller Medicin.
Läs mer om denna medalj på Nobelprisets officiella sida.
Copyright © The Nobel Foundation. Permission in writing is required for using photos or Images of the Nobel Medal. More information:
Svenska Medalj AB

Medaljen för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels Minne.
Läs mer om denna medalj på Nobelprisets officiella sida.
Copyright © The Nobel Foundation. Permission in writing is required for using photos or Images of the Nobel Medal. More information: