top of page

SVENSKA MEDALJ AB VÄRNAR OM DIN INTEGRITET!


På Svenska Medalj AB hanterar vi din personliga information med omsorg samt i enlighet med den nya EU-lagstiftningen "General Data Protection Regulation", GDPR. Denna lagstiftning ställer nya och högre krav på hur vi skyddar din personliga integritet och ersätter även Personuppgiftslagen (PUL). I enlighet med det har vi uppdaterat våra villkor och även förbättrat vår säkerhet för att nå samtliga krav enligt GDPR.


För att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, anmälningar till events, tävlingsbidrag som hanteras på våra hemsidor och som du väljer att delta i etc behöver vi registrera och behandla de personuppgifter som är nödvändiga för detta ändamål såsom namn och e-post samt i förekommande fall adress och telefonnummer.

 

Svenska Medalj AB är personuppgiftsansvarigt och kommer INTE att lämna ut personuppgifter till tredje man. Du kan kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas eller för att begära rättelse.

Läs mer om vår GDPR-Policy.

bottom of page