PLAKETTER

-

En plakett är oftast är rektangulär men som också kan ha en fri form. De har ofta endast motiv på ena sidan vilket skiljer dem från medaljer. De tillverkas såväl i oädla som i ädla metaller. 

Svenska Medalj kan designa och producera plaketter i olika storlekar och material med den ytbehandling som behövs för att möta dina krav.

25manna
25manna

Plakett för 25manna.

Gustaf Dalén
Gustaf Dalén

Plakett med Gustaf Dalén-motiv

Upplands Idrottsförbund
Upplands Idrottsförbund

Plakett för Upplands Idrottsförbund

Vaxholms Amfibieregemente
Vaxholms Amfibieregemente

Plakett för Vaxholms Amfibieregemente

Plakett för MD M
Plakett för MD M

Plakett för Mellersta militärdistriktet (MD M), verksamt 2000-2005 med huvudkvarter vid Strängnäs garnison.

Plakett för SSB
Plakett för SSB

Plakett för Segel Sällskapet Brunnsviken (SSB) som bildades 1898. Vacker kontur som lyfter fram motivet.