top of page

FÖR MUSÉER

Produkter som anknyter till utställningar eller museets varumärke

Museibutikerna har utvecklats enormt de senaste åren och är idag en integrerad del och en viktig inkomstkälla för de flesta museer. Särskilt egenproducerade varor som är specifika och utmärkande för just det museet är hett eftertraktade.

Produkter som på rätt sätt förmedlar muséets budskap förlänger inte bara besöket utan även minnet av besöket och lockar besökaren och dess bekanta till att återkomma.

Vi har genom åren hjälpt många av Nordens främsta muséer att ta fram unika produkter som lyfter deras varumärken. Metallprodukter från vår fabrik i Eskilstuna har lång hållbarhet, är utvecklade på ett hållbart sätt och har en distinkt känsla av kvalitet.

Vi kan med vår designkapacitet och produktionsapparat bistå med många produkter. Välkommen att kontakta oss för förslag.

bottom of page