top of page

VÄRNPLIKTSMEDALJEN

FMvplSM och FMGUSM

Värnpliktsmedaljen (FMvplSM) eller Försvarsmaktens Grundutbildningsmedalj (FMGUSM) som den numera benämns, kan du köpa av oss.

 

Medaljen är tillgänglig för de svenskar som genomfört värnplikt 1901-2011 med godkänt betyg, samt de svenskar som med godkänt betyg genomfört militär grundutbildning enligt de nya regler som gäller från och med 2016. Medaljen kan även utdelas postumt.

Under perioden mellan 2011, när den allmänna värnplikten blev vilande, och 2016 när medaljen återinrättades, delades en jetong ut till de som fullgjort grundutbildningen. Värnpliktsmedaljen är inte tillgänglig för de som genomgått grundutbildningen under dessa år.

Medaljen är i 8:e storleken enligt den Berchska skalan, dvs. diametern är 33 mm. Åtsidan (framsidan) syns på bilden här bredvid. På frånsidan (baksidan) finns en lagerkrans inom vilken regementets namn och årtalet graveras, tillsammans med mottagarens namn och grad.


Stora medaljsetet inkluderar gravyr på frånsidan och innehåller etui, medalj, miniatyrmedalj samt släpspänne.

Självklart går även medalj, släpspänne och miniatyr att beställa var för sig.

bottom of page