MEDALJER

Styckvis tillverkade hantverksmedaljer och traditionella medaljer

Sedan starten 1972 har Svenska Medalj producerat medaljer av högsta kvalitet i Eskilstuna. 2011 förvärvade vi medaljtillverkningen från svenska Myntverket och tog därmed över ansvaret för tillverkingen av många av Sveriges och världens förnämsta medaljer.

 

Vi delar upp medaljerna i två skilda kategorier och det har med produktionsmetod och material att göra.

Till den ena kategorin räknar vi de som görs styckvis med precision och hög tidsåtgång per medalj. Absolut högsta kvalitet i utförande och till 100 % tillverkade i finsilver eller 18k guld. Oftast är förlagorna väldigt gamla och där en oerhört stor omsorg och konstnärlighet har lagts ned på dem och det avspeglar sig naturligtvis i priset per medalj.

DETALJER GÖR SKILLNAD

Till denna kategori hör
H.M. Konungens medaljer, Nobelmedaljerna, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Uppsala Universitet. Det är en fantastisk ynnest för oss att få förvalta denna tradition. Tack Myntverket!

Den andra kategorin är de mer traditionella medaljerna. Här använder vi mer maskiner men produktionen är fortfarande helt beroende av handarbete. Prägling, utstansning, polering, ytbehandling, allt kräver en människas hand och yrkeskunskap.

Vad är väl finare och roligare än en medalj som du och jag kan få, en belöningen när man tränat och kämpat och gjort så gott man kan.

 

Kan vi säga att en medalj är en egen tidsresa? Vad tycker du?

 

Varför inte göra er egen medalj som sätter avtryck i dina vänners minnen?

1/1