top of page

HUR TILLVERKAR MAN MEDALJER?

Sveriges enda medaljfabrik visar hur det går till

Att göra en medalj kan väl inte vara så svårt tänker ni, man stoppar in en polett i maskinen och så spottas det ut en färdig medalj? Sanningen är inte riktigt så enkel, det är väldigt många steg inblandade. Notera att produktionsstegen är de samma för många av våra produkter. Tekniken att ta fram en präglad nyckelhållare är t.ex. de samma som för en medalj.

När man tillverkar en medalj är det många steg som behöver gås igenom, och först flera beslut som måste fattas för att slutprodukten ska bli rätt. Att producera medaljer från idé till färdig produkt tar normalt ca 5 veckor. 

DETALJER GÖR SKILLNAD

Innan man över huvudtaget kan starta produktion så behöver man bestämma sig för ett motiv. Motivet består ofta av en logotyp eller kanske ett stadsvapen som ska omsättas till en produkt. Motivet skickas till våra designers som ritar om motivet så att det blir anpassat för produktion i metall. Det kan vara små kanter och detaljer som behöver jämnas till för att verktygen ska klara av att få fram motivet. Ofta är det ändringar som inte märks i slutprodukten men som är helt centrala för att lyckas med produktionen.

 

När väl motivet finns återskapat digitalt i 3D så ska ett produktionsverktyg tas fram. Detta gör man med hjälp av en fräs där motivet arbetas fram i många steg. Ju finare motiv desto längre tid. Ren maskintid upp mot ett dygn är inte ovanligt. 

Eftersom vi pressar fram medaljerna med flera hundra tons tryck så behöver verktygen hålla för belastningen. Det betyder att efter fräsningen så måste verktyget härdas i en härdugn. Också det en process som tar avsevärt många timmar och som kräver stor precision och erfarenhet. Om verktyget blir för mjukt så kommer motivet att sjunka och förstöras av trycket, och om verktyget blir för hårt så riskerar det istället att spricka. 

Notera att för medaljer med motiv även på baksidan så behöver två verktyg tillverkas, ett för framsidan (kallas för åtsidan) och ett för baksidan (frånsidan).

Innan vi kan börja prägla fram medaljer så behöver vi material att göra medaljerna av. Utifrån motiv och produkt får vi välja både material och materialtjocklek. Plåten köps på stora ark och för att göra processen smidig så klipper vi ut små runda plattor som kallas för ämnen.

När verktygen är färdiga så är det dags att starta produktion av själva medaljen. Verktygen monteras in i en stor press och justeras in för hand så att medaljens fram och baksida linjerar och stämmer perfekt överens. Sen är det dags att lägga in ett blankt medaljämne och låta pressen göra jobbet. Medaljens material, storlek och tjocklek bestämmer presstrycket som ofta uppgår till flera hundra ton. 

När man pressar ihop medaljen från båda håll så måste materialet ta vägen någonstans, förutom att röra sig in i motivet i verktyget. Det betyder att materialet skjuvas ut på sidorna och hamnar utanför medaljens motiv. Detta utskjutande material måste därför klippas bort med ett klippverktyg som är framtaget för medaljens form.

Om medaljen ska hängas upp så behövs det förstås någonting att hängas i, och nu är det dags att slå hål i medaljtappen. 

Nu är egentligen grunden till medaljen klar och det är dags att påbörja vad vi kallar för slutbearbetning. Detta består av en lång rad olika steg beroende på vilken slutfinish medaljen ska ha. Vi behöver grada av kanterna för att medaljen inte ska vara vass. Om medaljen ska vara matt så behöver den blästras. Ska den vara blank behöver den poleras. Många gånger först det ena sen det andra. Osv. Det är här man verkligen kan se skillnad på en kvalitetsmedalj jämfört med någonting billigt från utlandet. 

Slutligen innan medaljen är klar så ska den ytbehandlas, eller pläteras, till den färg eller valör som medaljen ska ha. Om den t.ex. ska ha guldfärg så lägger genom elektrolytisk ytbehandling på ett tunt lager med 24K äkta guld ytterst. Du hörde rätt, det är faktiskt äkta guld, men lagrets tjocklek mäts i my (tusendels millimeter) så guldvärdet av ytbehandlingen är inte den stora kostnaden. 

Vad påverkar medaljens pris?

Det är många faktorer som påverkar medaljens pris. Den största kostnadsdrivaren, efter materialvalet, är hur många olika steg som det tar att tillverka medaljen. En medalj som levereras rå i mässing (som är från utländska fabriker) är t.ex. betydligt billigare än en medalj med matt botten, blanka toppar, två olika ytbehandlingar och som är delvis färglagd. 

Storlek

En större medalj kräver kraftigare verktyg, större maskiner och mer material. En större medalj blir därför dyrare. 

 

Ytterform

Alla medaljer behöver klippas rena runt om med ett klippverktyg som är anpassat för motivet. Till de flesta runda storlekar har vi färdiga verktyg till detta. När medaljen görs i en helt unik form så behöver ett nytt verktyg tillverkas, vilket är kostnadsdrivande. 

 

Motivet

Om motivet är i 2D eller 3D betyder mycket för hur komplicerad verktygstillverkningen blir. Ett motiv i 2D innebär egentligen att man har en medalj med 2 höjdnivåer, en topp och en botten. Ett motiv i 3D innebär däremot att det finns obegränsat med höjdnivåer med en sömlös övergång mellan nivåerna. Detta är vanligt på t.ex. porträtt och andra mer avancerade motiv. Förfarandet i produktion är det samma men verktygsmakandet tar oerhört mycket längre tid och påverkar därför priset.

 

Genombrytningar och hål

Precis som att en unik ytterform kräver ett unikt verktyg så kräver genombrytningar i medaljen också egna verktyg. Ju fler genombrytningar desto fler verktyg, och ju mindre genombrytningar desto skörare och mer komplicerade verktyg. En medalj med många genombrytningar och hål blir därför dyrare. 

 

Färg och emalj

Vill man använda färg i motivet så är det förstås möjligt. Det finns flera varianter där man kan lägga olika typer av hård emalj (som glas) eller mjuk emalj (en typ av färgad epoxy). Hård emalj är markant dyrare och numera ses det endast på mer exklusiva medaljer. De allra mest exklusiva medaljerna har dock extremt sällan någon färg alls, där vill man framhäva grundmaterialet. 

 

Struktur och finish

Vilken struktur och ytfinish man vill ha väljer påverkar priset eftersom det påverkar vilka steg som ska gås igenom i produktionen. Om t.ex. medaljens botten och topp ska ha olika finish så 

 

Ytbehandling / plätering

När man pratar om en guldmedalj så menar man sällan att medaljen är gjord i guld. Det man menar är att medaljen är guldpläterad så att den får guldfärg. När medaljen pläteras så blir det i stort sett omöjligt att avgöra vad det är för material under eftersom ytbehandlingen täcker hela medaljen. De vanligaste ytbehandlingarna vi jobbar med är guld (24K förgyllning), silver, nickel (vanligast till prydnadsföremål med höga krav på slitagetålighet) samt olika former av antikbehandlingar för att ge medaljerna en ökad kontrast och för att framhäva motivet. 

 

Medaljband

De flesta medaljer vill man ha tillsammans med ett medaljband, men även medaljer utan band förekommer. Medaljer utan upphängning som är helt runda kallas för jetonger. Medaljband finns i alla olika möjliga priser och kvaliteter. Ska medaljen ha ett kort band för att hängas på bröstet? Ska medaljen ha ett långt band för att hängas runt halsen? Ska det vara enfärgat? Unik design med tryck på eller bara enfärgat? Möjligheterna är enorma och ju mer unikt och komplicerat, desto högre pris förstås. Vi hjälper er att hitta rätt band med en kvalitet som matchar medaljens dignitet. Om medaljen är i 23karat guld och kostar 20 000 kr så passar inte ett band för 7 kr särskilt väl, och tvärtom. 

bottom of page